Taller de sonorització bàsica


Inscripció per al taller de sonorització bàsica, activitat no mixta, dins de la 2na Trobada Prenem l'escenari [dia 20 de Juny, 11hr, CSOA L'Horta]. Al taller tractarem d'introduir conceptes bàsics entorn al so, a la sonorització i muntatge. Farem una ullada als materials necessaris i usos [cablejat, connectors, procediments, connexions, microfonia, taules de so, entrades - eixides, etapes, caixes,... ]. Finalitzarem muntant l'escenari per a les Jams i actuacions. Dirigit a les dones que solen organitzar esdeveniments amb actuacions i que solen delegar les tasques de sonorització als companys per trobar-se allunyades dels coneixements bàsics, i també a totes les interessades 'perquè si'. No tractarem en profunditat temes específics per mancança de temps i de coneixements previs.

Inscripción para el taller de sonorización básica, actividad no mixta, dentro de la 2na Trobada Prenem l'escenari [día 20 de Junio, 11hr, CSOA L'Horta]. En el taller trataremos de introducir conceptos básicos entorno al sonido, a la sonorización y montaje. Haremos un repaso a los materiales necesarios y usos [cableado, conectores, procedimientos, conexiones, microfonía, mesas de sonido, entradas - salidas, etapas, cajas,...]. Finalizaremos montando el escenario para las Jams y actuaciones. Dirigido a las mujeres que suelen organizar actos con actuaciones y que suelen delegar las tareas de sonorización a los compañeros por verse lejos de los conocimientos básicos, y también a todas las interesadas 'porque sí'. No trataremos en profundidad temas específicos por falta de tiempo y de conocimientos previos.

*El precio del taller es libre, esto es, aportaciones voluntarias que iran destinadas a la Trobada Prenem l'escenari, para cubrir gastos de las jornadas, futuras actividades y apoyo a proyectos.

*Dudas a: fusaactiva@gmail.com Asunto: Taller de so


->INSCRIPCIÓ: http://bit.ly/1GAX7xQ <-

0 comentarios:

expressa't...